Online Giving

Online Giving and Text Giving are here:

Xin quí vị xem qua hai video clip hướng dẫn sử dụng Online Giving và Text Giving sau đây. Hiện giờ giáo xứ chưa có Mobile Giving:

Giver Guides – Video Tutorials for Digital Giving| Hướng dẫn Đóng góp trên mạng

Please support us using one of the following two options.

Option 1 / Chọn Lựa 1:

Click Here to Give Online

Option 2 / Chọn Lựa 2:

Please text the word "Give" to 651-374-9228.

Xin quí vị gởi tin nhắn chữ Give tới số 651-374-9228.