Mass Videos

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 12 Thường Niên ngày 20/06/2021 lúc 10g S :

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 11 Thường Niên ngày 13/06/2021 lúc 10g S :

Thâu lại trực tuyến Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa (The Most Holy Body and Blood of Christ) ngày 06/06/2021 lúc 10g S :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Ba Ngôi (The Most Holy Trinity) ngày 30/05/2021 lúc 10g S :

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 12 Thường Niên ngày 20/06/2021 lúc 10g S, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 11 Thường Niên ngày 13/06/2021 lúc 10g S, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa (The Most Holy Body and Blood of Christ) ngày 06/06/2021 lúc 10g S, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Ba Ngôi (The Most Holy Trinity) ngày 30/05/2021 lúc 10g S, trên Youtube :

Xem kênh Youtube của Giáo xứ StAdalbert St Paul MN