COVID 19 Updates from Archdiocese of St Paul and Minneapolis

Please see http://archspm.org/covid19 for updates on COVID-19, and for alternative ways to watch or listens to mass.

Due to ongoing CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, All public masses are reopened to the public but with limited capacity effective 6/13/2020.

Fr. Minh Vu, will offer daily mass praying for everyone and especially for the COVID-19 pandemic to end soon

Cập Nhật thông tin tình hình Bệnh dịch Coronavirus

• Vì bệnh dịch Corona Virút, Giáo xứ St Adalbert sẽ bắt đầu có thánh lê công công bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 nhưng phải giữ khoẳng cách xã hội nên giới hạn 250 người trong mỗi thánh lễ. Xin quí vị ghi tên để dự thánh lễ CN 8:30am hay lễ CN 10:00am qua email tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay gọi văn phòng GX ở số 651-228-9002.

Cha xứ sẽ dâng thánh lễ mỗi ngày cầu nguyện cho ông bà anh chị em được bình an và cầu xin cho cơn dịch chóng qua

Vì sự giới hạn chỗ ngồi, những ai không tới nhà thờ được, xin quí vị vào trang facebook của giáo xứ để xem các phần thâu lại của thánh lễ Chúa Nhật 10g ̣ tiếng Việt trong mùa thường niên 2020 do cha chánh xứ Giuse Vũ Xuân Minh cử hành:

www.facebook.com/Stadalbertchurchmn/posts

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 18 Quanh Năm ngày CN 02/08/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 17 Quanh Năm ngày CN 26/07/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 16 Quanh Năm ngày CN 19/07/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 15 Quanh Năm ngày CN 12/07/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại lễ trực tuyến Chúa Nhật 18 Quanh Năm ngày 02/08/2020 lúc 10g sáng trên Youtube:

Thâu lại lễ trực tuyến Chúa Nhật 17 Quanh Năm ngày 26/07/2020 lúc 10g sáng trên Youtube:

Thâu lại lễ trực tuyến Chúa Nhật 16 Quanh Năm ngày 19/07/2020 lúc 10g sáng trên Youtube

Thâu lại lễ trực tuyến Chúa Nhật 15 Quanh Năm ngày 12/07/2020 lúc 10g sáng trên Youtube

Xem kênh Youtube của Giáo xứ StAdalbert St Paul MN

More updates are coming soon on a regular basis