• Saint Adalbert Church

    Saint Adalbert
    Church

    Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
  • 1
  • 2

Lịch Hát Lễ 2013

Ngày/ThángThứLễCa ĐoànThánh VịnhGhi Chú
02/12/2012 Chúa Nhật 1. Mùa Vọng (Bắt đầu phụng vụ năm) Tôma Thiện TV. 24
09/12/2012 Chúa Nhật 2. MV Mẫu Tâm TV. 125
16/12/2012 Chúa Nhật 3. MV Mẫu Tâm Is. 12
23/12/2012 Chúa Nhật 4. MV Cecilia TV 79
24/12/2012 Thứ Hai Vọng Giáng Sinh Cecilia
25/12/2012 Thứ Ba Vọng Giáng Sinh Mẫu Tâm
30/12/2012 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Cecilia TV3 83
06/01/2013 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Tôma Thiện TV. 71 Mẫu Tâm Hát thế TNTT
13/01/2013 Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính Mẫu Tâm TV 103
20/01/2013 Chúa Nhật 2 Quanh Năm (QN) Mẫu Tâm TV 95
27/01/2013 Chúa Nhật 3 QN Cecilia TV 188
05/02/2013 Chúa Nhật 4 QN Tôma Thiện TV 102
12/02/2013 Chúa Nhật 5 QN Cecilia TV 137
13/02/2013 Thứ Tư Lễ Tro TV 50
19/02/2013 Chúa Nhật 1 Mùa Chay (MC) Mẫu Tâm TV 90
26/02/2013 Chúa Nhật 2 MC Mẫu Tâm TV 26
03/03/2013 Chúa Nhật 3 MC Tôma Thiện TV 117
10/03/2013 Chúa Nhật 4th MC (Đổi giờ 1 tiếng) Cecilia TV. 33
03/17/2013 Chúa Nhật 5th MC Cecilia TV. 125
24/03/2013 Chúa Nhật Lễ Lá Mẫu Tâm TV. 21
28/03/2013 Thứ Năm Tuần Thánh: Chúa lập bí tích thánh thể
29/03/2013 Thứ Sáu Tuần Thánh: Chúa chịu nạn
30/03/2013 Thứ Bảy Lễ Vọng Phục Sinh
31/03/2013 Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Mẫu Tâm TV. 117
07/04/2013 Chúa Nhật 2 Phục Sinh (PS): Kính Chúa Yêu thương Toma Thiện TV. 117
14/04/2013 Chúa Nhật 3 PS Cecilia TV 29
21/04/2013 Chúa Nhật 4 PS: Cầu Cho Ơn Gọi Cecilia TV. 99
28/04/2013 Chúa Nhật 5 PS Mẫu Tâm TV. 114
05/05/2013 Chúa Nhật 6 PS Toma Thiện TV. 66 Last Sunday of Toma Thiện
12/05/2013 Chúa Nhật
image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm