• Saint Adalbert Church

  Saint Adalbert
  Church

  Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
 • 1
 • 2

COVID 19 Updates from Archdiocese of St Paul and Minneapolis

Cập Nhật thông tin tình hình Bệnh dịch Coronavirus

Please see http://archspm.org/covid19 for updates on COVID-19, and for alternative ways to watch or listens to mass.

Due to CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak, All public masses are temporarily canceled to the public effective 3/18/2020 until May 18 2020 and Sunday School is canceled from Sunday 3/15/2020 until the end of the school year 2019-2020.

Fr. Minh Vu, will offer private daily mass praying for everyone and especially for the COVID-19 pandemic to end soon

• Vì bệnh dịch Corona Virút, Giáo xứ St Adalbert sẽ không có thánh lê công công bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 2020 cho tới ngày 18 tháng 5 2020 và Trường Giáo Lý Việt Ngữ (GLVN) sẽ đóng cửa từ CN 15/3/2020 cho tới hết niên khóa 2019-2020 hay khi cơn bệnh dịch qua và bộ y tế của tiểu bang Minnesota "MDH" và trung tâm y tế của Hoa Kỳ "CDC" cho phép mở cưa.

Cha xứ sẽ dâng thánh lễ mỗi ngày cầu nguyện cho ông bà anh chị em được bình an và cầu xin cho cơn dịch chóng qua

Qui vị có thể xem lễ Chúa Nhật: tiếng Việt https://dmlv.org 6:00 AM giờ MN

Xin quí vị vào trang facebook của giáo xứ để xem các phần thâu lại của các thánh lễ trong mùa chay 2020 do cha chánh xứ Giuse Vũ Xuân Minh cử hành: www.facebook.com/Stadalbertchurchmn/posts

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Lên Trời (Chúa Nhật 7 Phục Sinh) ngày 24/05/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại trực tuyến Chúa Nhật 6 Phục Sinh ngày 17/05/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại trực tuyến Chúa Nhật 5 Phục Sinh ngày 10/05/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại lễ trực tuyến Chúa Nhật 2 Phục Sinh ngày 19/04/2020 lúc 10g sáng trên Youtube

Tiếng Anh trên TV kênh KSTC-TV/45 lúc 11:00 giờ sáng Lễ

Tiếng Việt https://www.facebook.com/DioceseSanJose lúc 2:00 pm giờ MN

More updates are coming soon on a regular basis

image

Bản Tin - Bulletin

Thông tin giáo xứ trong tuần

Xem Thêm
image

Rediscover Catholicism

Hãy đọc trong năm đức tin

Xem Thêm
image

Chén Cơm Trong Ngày

Xem Thêm

October 11, 2012 – November 24, 2013


REDISCOVER………..

http://rediscover.archspm.org

Life can be really complicated. Relationships and jobs are messy. Demands on our time and energy come at us a hundred miles an hour. It you’re like most people, you want some peace. You want your life to have deeper meaning. It’s time to find the answers.

Đời sống thật là phức tạp. Những giao tế và công việc thì thật là hỗn độn. Những yêu cầu phải đúng giờ và năng lực đến với chúng ta hàng trăm dặm một giờ. Nếu bạn yêu thích mọi người, bạn muốn có bình an. Bạn muốn đời sống của bạn có ý nghĩa hơn. Đây là thời gian để tìm ra những giải đáp đó.

You’re not alone.
If you’re wondering what it’s all about, you’re not alone. The good news is that we have a path to find greater meaning and purpose for our lives. There is a way to find inner strength, true freedom and peace. The beautiful thing is that it’s where it has been for 2,000 years. It’s time to rediscover the depth and beauty of our Catholic faith.

Bạn không đơn độc một mình.
Nếu bạn thắc mắc về những điều đó. Bạn không phải là người duy nhất. Tin vui tốt là chúng ta có cách tìm ra ý nghĩa và mục đích lớn lao cho đời mình. Có cách thế để tìm thấy sức mạnh nội tâm, sự tự do đích thực và bình an. Điều tốt đẹp là chính nơi đó trong 2000 năm qua. Đây là thời gian tái khám phá ra chiều sâu và nét đẹp của đức tin Công giáo.

Rediscover: Faith (Tái Khám Phá: Đức Tin)
2013 Speakers Series (2013 Các Diễn Giảng)
Rediscover: Meaning (Tái Khám Phá: Ý Nghĩa)
Finding God’s Purpose for My Life (Khám Phá Ra Ý Muốn của Chúa trong Đời Sống của Tôi)

 • Monday, Feb.4 New Brighton: Giáo xứ St. John the Baptist
 • Tuesday, Feb. 5 Eagan: Giáo xứ St. John Neumann
 • Thursday, Feb.7 Edina: Giáo xứ Our Lady of Grace

Rediscover: Belonging (Tái Khám Phá: Thuộc Về)
Living in Communion with God (Sống trong sự Hiệp Thông với Chúa)

Rediscover: Strength (Tái Khám Phá: Sức Mạnh)
Overcoming Life’s Challenges Through God’s Grace (Vượt Thắng những Thử Thách trong Đời Sống bằng Ân Sủng Chúa)
Rediscover: The Way (Tái Khám Phá: Con Đường)
Keeping God at the Center of My Life (Bám Lấy Chúa là Trung Tâm Điểm Đời Sống của Tôi)

Video Gallery

Videos

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm